Czym jest napięcie krokowe?

Ogromnym zagrożeniem w czasie silnych wyładowań atmosferycznych lub uszkodzenia linii elektrycznych wysokiego oraz średniego napięcia stanowi napięcie krokowe. Jest to różnica potencjałów dwóch punktów, które znajdują się na podłożu w odległości od 0,5m do 1m. W sytuacji kiedy, odstęp jest większy, przekracza on bezpieczną granicę oraz zwiększa ryzyko porażenia elektrycznego.

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z nagłym wzrostem potencjału elektrycznego gruntu, największe napięcie będzie w miejscu, w którym prąd przedostał się do ziemi. Ta wartość z biegiem czasu będzie stopniowo się zmniejszać. Osoba znajdująca się w przestrzeni dotyczącej awarii jest narażona na niebezpieczeństwo.

Przyczyny powstania napięcia krokowego

Dla osób, które nie są związane z energetyką, narażenie napięciem krokowym występuje niezwykle rzadko, albo i wcale. A to dlatego, że uszkodzenie linii elektroenergetycznej lub też uderzenie pioruna nie występuje na co dzień, a znalezienie się w obszarze zagrożenia należy raczej do sytuacji wyjątkowej.

Są to zjawiska, które zdarzają się niejednokrotnie, jednakże nie są one codziennością. Dlatego też nie należy się obawiać lecz wiedzieć jak postąpić, aby zachować swoje zdrowie, kiedy taka sytuacja już się wydarzy. 

Napięcie bezpieczne dla człowieka

W codziennych warunkach ludzie mogą bezpiecznie chodzić po ziemi której potencjał elektryczny jest równy 0V. W przypadku wzrostu wartości napięcia gruntu, nogi osoby znajdującej się w tej przestrzeni, są dwoma oddzielnymi punktami, którym odpowiadają różne potencjały elektryczne. Różnica pomiędzy nimi jest nazywana napięciem krokowym.

Ta wartość to dokładne obliczenie ilości prądu, który w sytuacji silnego uderzenia pioruna lub uszkodzenia sieci energetycznej, przepływa przez daną osobę. W tym wypadku próba postawienia kroku może być dla człowieka realnym zagrożeniem życia lub zdrowia. Ważne jest, aby wiedzieć jak postąpić w takiej sytuacji, żeby nie zrobić sobie krzywdy.

Napięcie krokowe – jak zachować bezpieczeństwo?

W razie zagrożenia porażenia prądem poprzez napięcie krokowe, najpopularniejszym sposobem na zachowanie bezpieczeństwa, jest złączenie nóg oraz oddalenie się od niebezpiecznego obszaru w podskokach. Podczas skoków na jednej nodze lub dwóch złączonych stopach, różnica potencjałów elektrycznych nie jest zagrażająca życiu.

Innym sposobem jest po prostu stawianie bardzo małych kroków, ustawiając nogi w jednej linii. To zagrożenie często spotyka elektryków lub osoby, które na co dzień obcują z siecią wysokiego napięcia. Takie osoby muszą pamiętać o bezpiecznych rozwiązaniach w sytuacjach zagrażających porażeniem prądu.

Jak uniknąć porażenia napięciem krokowym?

W wielu miejscach takich jak na przykład zakłady przemysłowe, osoba projektująca wnętrze z góry bierze pod uwagę bezpieczeństwo, przez co w efekcie końcowym na podłodze montowana jest guma izolacyjna. Jeśli jednak takiej nie ma, osoby, które poruszają się po przestrzeni, która może stać się niebezpieczna, powinny założyć specjalne obuwie ochronne. 

Dzięki, któremu napięcie elektryczne jest izolowane od nóg. Bardzo ważnym aspektem jest, aby w każdym miejscu, w którym istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia napięcia krokowego, powinny umieszczane być tabliczki, ostrzegające, aby zachować szczególną ostrożność.